Sann gudstjeneste – Tre ord fra Gud og jakten på noe bedre

Kristen, evangelisk gudstjeneste er i følge Luther at Gud taler til oss og at vi så gir ham vårt tilsvar. Noe mer skal ikke skje der. Hva lærer Skriften og historien oss om sann Gudstjeneste og hvordan dette har blitt sett på? Og hva er vårt kall som lutheranere i dag, overfor andre konfesjoner?