«The lover and the playboy» – Luther og Erasmus som forkynnere

Når Skriften møter oss: Forkynnes og søkes nærhet til Ordet som det eneste håp, eller søkes avstand og handlingsrom for selvet gjennom henvisninger til påstått flertydighet og at «de lærde strides»? Striden mellom Luther og Erasmus belyser aktuell tematikk.