Tilgivelse: Gudstjenesten, prester, forkynnere og folk flest

Jesu Kristi tilgivelse er et kall for kirken (Sal 32,5; Joh 20,19-24; Luk 24,44-47). I våre liv, gjennom våre ulike kall, deler vi ut denne tilgivelsen til andre: I gudstjenesten, i hjemmene våre og der hvor vi ellers ferdes. På enkelt vis, tro mot vår lutherske bekjennelse og Den hellige Skrift.