«Vi bekjenner…» – Hva er bekjennelse?

Er Guds Ord klart, og kan vi med egne ord formulere det Gud har åpenbart? Den lutherske kirkes forhold til bekjennelse skiller seg fra andre kirker, og samtidig sier vi at de lutherske bekjennelsesskriftene er allmenkristelige. Hvorfor er det slik, og hva er det vi bekjenner?