«Du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel» – Bot og korsteologi

«Du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel» – Bot og korsteologi
Luthersk - til forskjell fra... (2017): Lørdag 2. september - Luthersk til forskjell fra...

2. September 2017
09:30 - 10:30