Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Er Gud for oss, hvem er da imot oss?
Frimodighet i Jesu blod (2014): Lørdag 30. august

30. August 2014
18:00 - 19:00