Eskatologisk og terapautisk – Luther om tilgivelse

Eskatologisk og terapautisk – Luther om tilgivelse
En Gud som gir seg selv (2018): Torsdag 23. august 2018

23. August 2018
18:30 - 19:30