Fra 95 avlatsteser til hjertets enhet – Konkordiebokens teologi og historie

Fra 95 avlatsteser til hjertets enhet – Konkordiebokens teologi og historie
Luthersk - til forskjell fra... (2017): Torsdag 31. august - Reformasjonens teologi og historie

31. August 2017
18:30 - 19:30