Glede – I skapelse og rettferdiggjørelse, i fellesskap og enhet, i hverdag og fremtidig

Glede – I skapelse og rettferdiggjørelse, i fellesskap og enhet, i hverdag og fremtidig
En Gud som gir seg selv (2018): Fredag 24. august 2018

24. August 2018
18:30 - 19:30