Gudstjeneste med nattverd

Gudstjeneste med nattverd
En Gud som gir seg selv (2018): Søndag 26. august 2018

26. August 2018
11:00 - 12:30