Hva er en disippel? – Jesu stell med Peter

Hva er en disippel? – Jesu stell med Peter
I sjelesorg hos Jesus (2019): Fredag 30. august 2019

30. August 2019
3:00 pm - 4:00 pm