Melanchthon, Luther og evangeliet

«Gjennom brødrenes gjensidige samtale og trøst, …» (SA III, IV)