«Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, …» (Joh1,14) –Evangeliet om inkarnasjonen.

«Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, …» (Joh1,14) –Evangeliet om inkarnasjonen.
En Gud som gir seg selv (2018): Lørdag 25. august 2018

25. August 2018
17:30 - 18:30