Rettferdiggjørelse ved tro: Død og nytt liv i daglig omvendelse, hos Luther

Rettferdiggjørelse ved tro: Død og nytt liv i daglig omvendelse, hos Luther
Frimodighet i Jesu blod (2014): Fredag 29. august

29. August 2014
20:00 - 21:00