Samtidig synder og rettferdig, Gud forkynt og Gud skjult, etc

Troens distinksjoner til hjelp og trøst

Samtidig synder og rettferdig, Gud forkynt og Gud skjult, etc
I sjelesorg hos Jesus (2019): Torsdag 29. august 2019

29. August 2019
6:30 pm - 7:30 pm