Sola Scriptura , Sola Gratia , Sola Fide – Luthersk, romersk katolsk og reformert

Sola Scriptura , Sola Gratia , Sola Fide – Luthersk, romersk katolsk og reformert
Luthersk - til forskjell fra... (2017): Fredag 1. september - Luthersk til forskjell fra...

1. September 2017
13:30 - 14:30